Laboratorij

laboratorij.jpg

Pregled i Download PDF: Cjenovnik Usluga Medicinsko-biohemijskog Laboratorija

 

Uzimanje uzoraka krvi za sve usluge se vrši svakim radnim danom 07:00-10:00 sati.

Usluga vađenja krvi na kućnoj adresi u terminima po dogovoru.


Savremena tehnologija omogućava da u našoj laboratoriji brzo dobijete pouzdane laboratorijske nalaze:

HEMATOLOGIJA

 • Krvna slika
 • Sedimentacija

BIOHEMIJA

 • Urea
 • Kreatinin
 • Ac.Uricum
 • Bilirubin Uk.
 • Proteini Uk.
 • Albulini
 • Globulini
 • ALT
 • AST
 • LDH
 • CK
 • CK-MB
 • GGT
 • AP
 • Željezo
 • TIBC
 • UIBC
 • CRP
 • Kalij
 • Natrij
 • Kalcij
 • Magnezij
 • Fosfor
 • Hloridi

HORMONI ŠTITNE ŽLIJEDE

 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Anti-TG
 • Anti-TPO
 • Thyreoglobulin

HORMONALNI STATUS I TUMOR MARKERI 

 • DHEA-SO4
 • LH
 • FSH
 • PROGESTERON
 • TESTOSTERON
 • ESTRADIOL
 • PROLAKTIN
 • PROLAKTIN X3
 • CORTISOL X1
 • CORTISOL X2
 • CORTISOL X3
 • Beta HCG
 • Specifični IgE na standardne respiratorne i nutritivne alergene
 • ACTH
 • iPTH
 • AFP
 • Ca 125 
 • Ca 19-9
 • Ca 15-3
 • CEA
 • PSA Uk. 
 • PSA T.F.R.

SPECIFIČNI PROTEINI

 • IgG
 • IgA
 • IgM

LIPIDOGRAM

 • Holesterol
 • LDL-Holesterol
 • HDL-Holesterol
 • Trigliceridi

REUMATESTOVI

 • ASTO
 • RF

DIJABETES

 • Šećer u krvi
 • ŠUK - trakica
 • HbA1c

KOAGULACIJA

 • VK/VZ

URIN

 • Fiz. hemijski pregled urina (test traka)
 • Sediment urina

KONCENTRACIJA LIJEKOVA U KRVI

 • CARBAMAZEPIN
 • VALPROAT
 • FENOBARBITOL

OSTALE PRETRAGE

 • Hepatitis B
 • Hepatitis C
 • HIV
 • SIFILIS
 • Kalcitonin
 • Vitamin D
 • Folna kiselina

 

Kontakt: 
harmani.medicooral@gmail.com
www.medicooral.com
+387 37 220 710
24h dežurni telefon: 062 700 111