Endodotska terapija - Endodoncija

endodotksa-terapija-endodoncija.jpg

endodotksa-terapija-endodoncija-2.jpg

endodotksa-terapija-endodoncija-1.jpg

Liječenje korijenskih kanala jednokorijenih i višekorijenih zubi klasičnim endodonskim metodama i/ili uz pomoć primjene lasera.

Iako ubrzani razvoj implantoloških sistema danas nudi mogućnost saniranja gotovo svih vrsta bezzubosti mi i dalje ulažemo velike napore u “spašavanju” tj. liječenju zubi sa patološkim promjenama na i u korijenu.